Vleierkes

Vleierkes zijn spreuken. Wij maken elke maand een spreuk van de maand!
De spreuk staat hier vermeld in het Groenstraat-Bargoens. Test uzelf en probeer het eerst zelf eens te vertalen. Als u denkt dat u het goed heeft (of echt helemaal geen idee heeft) beweeg dan met de muis over de spreuk, en de spreuk wordt dan vanzelf in het Nederlands vertaald!

December 2011:

Nog beis grannige lichterige, da drajt d’r wiervel van ut dabbetje van ut Maria en d’r benfreënzer…

 

November 2011:

Ut drajt pueker noa inne buul foekete te loeense, wie noa ing noppese gruus…

 

December 2010:

Ut drajt sjnieëps an de pieëk, d’r melm en d’r keiet drajje wit.

 

Juni 2010:

De puëkste erme joeëzepe postelt me va alpese pómme.

 

Mei 2010:

’T drajt wer knar um mit de lapat en d’r kneëver in d’r melm te buëgele.

 

Februari 2010:

D’r Tom van de Grunkeiet is ee jemke lank d’r grannige haech van De Blaekete.

 

Tussendoortje:

Ee Mirakel. Op inne dieëmerik rinkelt ’t kwieëstheur: Aa Alpese, mit diene dabbet. Wat mieng lapsje toen versjtrunkelde is ee mirakel! Siebes Alpese mich tüllete och de loekete oet d’r kiebis wie ich loeënzet dat ’t wiezerke nit no nulles mar no plus sjielet! V’r de ziekerheed sjiele miene dabbet mit heure noeëk no d’r mauwnoeëk, kwieëst d’r i-jem: Wat loenst miene hach doa in d’r mieëles van mieng gruus, is dat ing flikkerende sjter? Siebes, kwieëst d’r mauwnoeëk, dat is ’t flikkermieëleske van “Jellybean”. Wie mechels dat lapsjet vool mich de mirm oape, oane toeën. Verdomme, ze hoeme uëver d’r grannige ploensj. Toch grieëmel ich va vruijd. Drait mechels dan toch nog Alpesmoos??

 

Januari 2010:

‘Ing puëke faalje boost uëver d’r melm, ins loeënze of deë witte sent rut sjielt vuur ’t sjnieëps jemke…’

 

December 2009:

De dabbete drajje begiet vuur d’r gesangsde noeëk, d’r witte treppet, en d’r zjwatte knul…

 

November 2009:

Ut krütske van ut krütske hoent vuur de pieëk, de noppese hoeme paraat…

 

Oktober 2009:

De Grunkeiet hat waal inne kabes mar noeëbes inne prieëmerik.

 

Mei 2009:

Dizze mond boze alle spiechete inne klauwet, en de mei-sjnoevete verdoefte inne hoterik!

 

April 2009:

Dur poassjtüb sjielt durch dur melm. Noeëke bing de sjmeeke tów…

 

Februari 2009:

3 lichterige lank wiervele de noppese wer durch dur keiet, puek pójje !!!

 

Januari 2009:

’Ut Keieskwieëste wunsjt alle dabbete, gruuze en noeëke ee puek sjnieps jemke…

 

December 2008:

Dabbete, drajt de traatsje an d’r vónket, d’r gesangste noeëk drajt wer in ’t roeëmsj

 

November 2008:

Donnesjtigs um de 14 lichterigge, um zolf hens, weëd an dizze ben keietkwieëst gekwieëst…

 

Oktober 2008:

Ut Keieskwieëste is verhoemt… van de Koetsch noa de Treppete-Boj… Vier hoemme hej puek…