Bargoensje Oavend 2012

De Bargoense Oavend was op 17 Maart 2012, en stond in het teken van:”Vastelovvend…”

Bargoensjclubposter2012

Foto’s van de avond: