Bargoensjclub

“Ut Keieskwieëste” is tijdens de carnaval van 1996 opgericht.

Ter ere van het 44 jarig jubileum van de Koetsjegruze in Januari 1996 richtte de toenmalige moelemaeker van de Heerlense Blauw Sjuut, Max Schmeets, het woord tot allen in het Groenstraat Bargoens…
Een gegeven dat bij vele Groenstraters het schaamrood op de wangen toverde; men begreep er namelijk niets van!

Een van de geboren en getogen Groenstraters die beschaamd erkende er weinig of niets van te kunnen verstaan was Jo Vek. Hij nam het initiatief om een club op te richten met als doel het Bargoens te bestuderen en te behouden voor het nageslacht. De zondag na carnaval 1996 werd, na veel lobbywerk, het startpunt voor een enthousiaste groep Groenstraters die de Bargoensclub “Ut Keieskwieëste” oprichtten.
Tijdens diezelfde karnaval werden eveneens de deuren van het Groenstraats café “De Koetsj” geopend. Anja de Vries, een rasechte Groenstraatse, was als kastelein onmiddellijk enthousiast en daarmee was de huisvesting voor de club meteen een feit.

In 2009 kwam aan deze huisvesting echter helaas een eind nadat “de Koetsj” in andere  handen overging.  Onze redder in nood werd Herman Dassen, in “de Rimburger Hoeve”.
Hier kreeg de club ook een groter podium, en werd de jaarlijkse feestavond voor meer mensen toegankelijk.

In 2017 slaat het noodlot echter toe en overlijdt Herman Dassen…
De club gaat op zoek naar nieuwe huisvesting en vind die in eerste instantie in het MFC “an d’r Put” in Waubach. Later wordt dit gecombineerd met gemeenschapshuis “Ut Ströatje” aan de Eygelshovenerweg.
Tot op heden zijn de bijeenkomsten van de club op een van deze twee plekken, en de feestavonden in het Ströatje.