Jo Vek

Onze oprichter en hoeder Jo Vek (Traatsje Joes) is op 8 Januari 2014 na een kort ziekbed overleden.

De zoon van Traatsje Joes , Ibbelkwieester, maakte het volgende gedicht:

D’r Traatsje Joes

Mechels Alpese woar, in de letste beis jemkes, mienge betste fies. Zienne haech hat mich grannig geholpe en houw och ummer tiet vuur mich. Tróms wéke gelije kwieëste zienne haech noch; Die dabbet, dat mechels sjnieëpsdabbet, dat wohl mienne haech noch loeënze. Dat hant vier noch kenne drajje.

Da hat zienne haech adieje gekwieëst. Mechels alpese fejjet mich aan de vief, grieëmele en zienne haech kwieëste mich Pollie. Normal ben mienne haech der Paul, vuer ier haechte ben mienne haech d’r ibbel kwieëster, maar in mechels mieëles blief mienne haech ummer d’r Pollie.

Mienge alpese woar zolf en suzee jemke alpes.
Uever beis weëke drajje mienne jemkeslichterig, da drajt ich trôms en haofoeër jemke. Deë grannige lichterig zónger mienge Alpese, is gans sjwoér. Mar ós leve mot durch goa, zienne haech zów noa ós loeënse dat ósse klub „Ut Keieskwieëste“ durch mot sjpore. Och miene haech blief bei der klub.

Adieje traatsje joes
Adieje mienge Alpese

Vertaling:
Mijn vader was, in de laatste 2 jaren, mijn beste vriend. Hij heeft mij veel geholpen en hat ook altijd tijd voor mij. 3 weken geleden zei hij noch; jouw dochter, dat kleinkind wil ik graag nog eens zien, dat hebben wij nog kunnen doen.

Dan heeft hij afscheid genomen. Mijn vader nam mij aan de hand, glimlachte en noemde mij nog Pollie. Normaal heet ik Paul, voor jullie ben ik de verwarrings spreker, maar in mijn hart blijf ik altijd de Pollie.

Mijn Vader was 77 jaar oud. Over 2 weken heb ik verjaardag, dan word ik 53 jaar oud. Die zondag, zonder mijn vader, is heel zwaar voor mij. Maar het leven moet doorgaan, hij zal naar ons kijken, dat onze club “Ut Keieskwieëste” door moet gaan. Ook ik blijf in die club.